Eversmiling Liberty

Hudba: Jens Johansen, Erling Kullberg, Georg Friedrich Händel
Libretto: Thomas Morell

Rockové oratorium Eversmiling Liberty

Rockové oratorium Eversmiling Liberty zpracovává příběh Judy Makabejského, vůdce židovského povstání v roce 167 př.n.l., který se postavil do čela odporu proti násilnému pořečťování Židů. Juda spolu se svým vojskem nakonec v ozbrojeném střetu porazil vojska svého panovníka Antiocha, který se zhlédl v řeckém vzoru a v Jeruzalémě zakázal kult Hospodina i ostatní židovské předpisy.

Dánští skldatelé Jens Johansen a Erling Kullberg použili libreto Thomase Morella z oratoria Georga Friedricha Händla Juda Makabejský z roku 1747. V textu oratoria je zdůrazněna odhodlanost Makabejců navždy uctívat Hospodina, bojovat za své právo, svobodu a národ. Střídají se zde části, které popisují pocity zmaru a lítosti, s částmi líčícími odvahu bojovníků a touhu po svobodě a míru, kterého nakonec dosáhli. Vedle sboru Izraelitů a postavy Judy Makabejského v oratoriu vystupuje také žena, která sólově promlouvá za izraelský národ, vyjadřuje důležitá stanoviska a citová hnutí.

Johansen a Kullberg ponechali klasickou hudební formu, tj. oratorium, a zkomponovali hudbu vyznačující se bohatou melodičností a rytmikou. Rockové oratorium tak v sobě kombinuje starou barokní formu s moderními nástroji a výrazovými prostředky moderní hudby, jako je rock, jazz, swing či blues. Celá rozsáhlá skladba byla napsána v roce 1990 pro smíšený sbor, altové a tenorové sólo, instrumentální doprovod zahrnující klavír, bicí nástroje, elektrické kytary, smyčce a dechové nástroje.

Dobové pozadí makabejských válek

Zmínky o legendární postavě Judy Makabejského, smělého bojovníka za svobodu židovského národa, najdeme u antického historika Josefa Flavia a zejména v apokryfech, v tzv. knihách Makabejských. Juda zvaný Makabejský se po smrti svého otce stává vůdcem povstání proti nadvládě syrského krále Antiocha IV. Epifana z rodu Seleukovců a jeho násilnému pořečťování Judska.

Král Antiochos vydal roku 167 př.n.l. výnos, jenž měl za cíl sociálně, nábožensky a zejména politicky sjednotit jeho říši. Roznětkou vzpoury bylo zasvěcení jeruzalémského chrámu řeckému bohu Diovi. Antiochos sám sebe považoval za vtělení Dia a násilím zaváděl jeho (resp. svůj) kult. V Jeruzalémě zrušil Mojžíšovy zákony, zakázal bohoslužby ve svatyních, znesvěcoval soboty a svátky, rozkázal stavět pohanské oltáře a obětovat modlám a sužoval lid vysokými daněmi.

Tato násilná politika vyvolala takřka čtyřicetiletou osvobozeneckou válku za národní samostatnost (167–130 př.n.l.). Antiochos do Judska povolal vojsko čítající třicet pět tisíc mužů v čele s Gorgiášem a Nikánorem, aby je zpustošili. Utrpěli však drtivou porážku. Juda Makabejský vchází do Jeruzaléma jako slavný vítěz, osvobozuje jeruzalémský chrám a obnovuje v něm Hospodinův kult.

I v pokračujícím boji Židů v následujících dvou staletích se legendární Juda Makabejský stal synonymem trvalého úsilí židovského národa o vlastní víru, svobodu a nezávislost.

Corale a Eversmiling Liberty

Corale hrají toto jedinečné oratorium cca od roku 2001. Čtyři části oratoria se objevily již na albu Pár písní. V roce 2003 jsme nastudovali oratorium kompletně. Premiéra se uskutečnila 2.5.2004 v Divišově divadle v Žamberku a následovalo několik koncertů.

Oratorium jsme znovu oživili v roce 2009, kdy jsme měli čest se účastnit jedinečné akce – provedení oratoria Eversmiling Liberty 17.11.2009 ke 20. výročí Sametové revoluce na piazzetě Národního divadla. Celkem se zúčastnilo 16 sborů z celé ČR a účinkovalo okolo 400 lidí! Na slavnostního provedení oratoria přijel dokonce i jeden z autorů, Jens Johansen.

Jelikož jsme měli rockové oratorium již dobře natrénované, kapela byla sehrátá a tuhle muziku máme moc rádi, uskutečnili jsme od roku 2010 do současnosti několik provedení tohoto oratoria. V březnu 2010 jsme v Žamberku konečně pořídili živou nahrávku. V archivu máme i demo a živý záznam z roku 2004, záznam ze společné zkoušky v Litomyšli a z koncertu 17.11.2009.

Fotokniha: Eversmiling Liberty očima fotografa

Fotokniha k příležitosti koncertu 15.14.2012. Autor: Bohumír Zámečník.

Ke stažení v PDF:

Playlist

Poslechněte si živou nahrávku v podání Corálí z koncertu v březnu 2010 v Žamberku.

 1. Mourn
 2. Oh Father
 3. Grant A Leader Bold And Brave
 4. Judas Shall Set The Captive Free
 5. Call Forth Thy Powers
 6. Come, Eversmiling Liberty
 7. Lead On
 8. Disdainful of Danger
 9. No Unhallowed Desire
 10. Hear Us, Oh Lord
 11. Fallen Is the Foe
 12. Zion Now Her Head Shall Raise
 13. Ah, Wretched Israel
 14. My Arms!
 15. Sound An Alarm
 16. With Pious Hearts
 17. Never, Never Bow We Down
 18. We Worship God
 19. Father Of Heaven!
 20. See, The Conquering Hero Comes
 21. Oh Lovely Peace
 22. Rejoice, O Judah

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *